Członkowie zarządu w spółce z o.o.

Wiele osób uważa, że członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być każdy, tymczasem istnieje grupa osób, która nie posiadają prawa do piastowania danej funkcji.

Aby zostać zostać członkiem zarządu musisz:

-posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a więc mieć ukończone 18 lat (wyjątek stanowi otrzymanie zgody na ślub w wieku 16 lat)
-być niekaralny przez ostatnie 5 lat za przestępstwa wyliczone w przepisach (rozdział XXXII-XXXVII Kodeksu karnego)
-być uprawniony przez sąd do piastowania określonego stanowiska, oznacza to, że nie możesz posiadać sądowego zakazu zajmowania określonego stanowiska lub zawodu
-być uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej

Członkiem zarządu nie może być też radca prawny bądź adwokat.

Istotne jest, że umowa spółki może jasno przewidywać charakterystykę członka zarządu, a więc chociażby jego wykształcenie, całkowitą niekaralność, określony wiek, a także pewne doświadczenie.