Długi spółki jawnej, czy można pozwać wspólników?

Charakterystyka spółki jawnej jasno określa, że za jej zobowiązania odpowiedzialność ponoszą wspólnicy solidarnie całym swoim majątkiem w sposób nieograniczony. Wierzyciel może jednak przeprowadzić egzekucję z prywatnego mienia wspólników jedynie, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
W przypadku gdy wierzyciel obawia się, iż wspólnik ucieknie z majątkiem, wówczas powinien złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia.
W sytuacji gdy zapadnie wyrok przeciwko spółce istnieje możliwość jednoczesnego nadania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi. Sytuacja taka może mieć miejsce w momencie gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna bądź jej negatywny skutek można łatwo przewidzieć, potwierdzeniem mogą być chociażby postanowienia z innych postępowań egzekucyjnych, kończących się niepowodzeniem.

Co ważne wierzyciel może nadać klauzulę wykonalności także na byłych wspólników, nawet jeżeli spółka została już wykreślona z rejestru. Jest to w pełni uzasadnione, gdyż jednostki zarządcze często decydują się na ucieczkę z „tonącego okrętu”. Tymczasem są oni zobowiązani do wzięcia pełnej odpowiedzialności za podjęte przez siebie decyzję.