Klasyfikacja przedsiębiorców

Przedsiębiorstwa można podzielić ze względu na różne kryteria. Często spotkać się można z podziałem na miko, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Niestety stosując tą terminologię można się łatwo pomylić, nie znając właściwych kryteriów. Z nieznajomości tych zasad często wynika sprzeczność co do wielkości średnich i dużych firm. Dla wielu w rzeczywistości średnia firma będzie firmą dużą, a średnia małą. Działając w biznesie koniecznie trzeba znać kryteria dużych, średnich i małych firm.

Do średnich przedsiębiorstw należą jednostki, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro (lub wartość aktywów z bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych dwóch lat nie przekraczała równowartości 43 milionów złotych).

Do małych przedsiębiorstw zalicza się jednostki, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały średniorocznie więcej niż 50 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro (lub wartość aktywów z bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych dwóch lat nie przekraczała równowartości 10 milionów złotych).

Do mikro przedsiębiorstw kwalifikuje się przedsiębiorstwa, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro (lub wartość aktywów z bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych dwóch lat nie przekraczała równowartości 2 milionów złotych).

Do dużych przedsiębiorstw kwalifikuje się natomiast wszystkie jednostki nie spełniające warunków średnich, małych i mikro przedsiębiorstw.

Klasyfikacja przedsiębiorców przedstawiona tutaj oparta jest o przepisy zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Trzeba wiedzieć, że inne wytyczne podaje ustawa o rachunkowości również definiująca mikro i małe przedsiębiorstwa.