Rodzaje spółek

Rodzaje spółek i ich krótka charakterystyka:

1.SPÓŁKI CYWILNE
-spółka cywilna:
wspólnicy: nie więcej niż 3, osoby prawne i fizyczne
odpowiedzialność za zobowiązania: solidarna wszystkich wspólników nieograniczonym majątkiem

2.SPÓŁKI OSOBOWE
-spółka jawna:
wspólnicy: osoby fizyczne i prawne
kapitał zakładowy: brak
odpowiedzialność za zobowiązania: nieograniczona wszystkich wspólników
-spółka partnerska:
wspólnicy: wykonawcy wolnych zawodów
kapitał zakładowy: brak
odpowiedzialność za zobowiązania: wspólnicy odpowiadają za własne czyny, nie są odpowiedzialni za działalność partnerów.
-spółka komandytowa:
wspólnicy: komandytariusze i komplementariusze
kapitał zakładowy: brak
Odpowiedzialność za zobowiązania:
komandytariusz-odpowiada za zobowiązania spółki tylko do sumy komandytowej,

komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym majątkiem
-spółka komandytowo-akcyjna:
wspólnicy: komplementariusze i akcjonariusze
kapitał zakładowy: 50 000 złotych
Odpowiedzialność za zobowiązania:
komplementariusz- nieograniczona
akcjonariusz- nie ponosi odpowiedzialności

3.SPÓŁKI KAPITAŁOWE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
wspólnicy: nie może jej założyć wyłącznie inna jednoosobowa spółka z ograniczona odpowiedzialnością
kapitał zakładowy: 5 000 złotych
Odpowiedzialność za zobowiązania: wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki
-spółka akcyjna:
wspólnicy: nie może jej założyć wyłącznie inna jednoosobowa spółka z ograniczona odpowiedzialnością
kapitał zakładowy: 100 000 złotych
Odpowiedzialność: akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki