Spółka komandytowa przez Internet

Niemal każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, iż istnieje możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Rejestracja taka trwa zaledwie jeden dzień i ogranicza większość formalności ewidencyjnych. E-rejestracja bardzo często stanowi jeden z głównych aspektów wyboru danego podmiotu.
Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, z tego iż od kilku lat dodatkowo istnieje możliwość wirtualnej rejestracji spółki komandytowej.

Aby zawrzeć umowę spółki komandytowej należy wypełnić odpowiedni formularz w systemie teleinformatycznym. W tym celu niezbędne jest założenie konta, podczas jego tworzenia należy podać imię, nazwisko, adres email oraz hasło.
Do założenia spółki komandytowej niezbędne jest posiadanie takiego konta przez każdego ze wspólników.
Po jego założeniu wspólnicy są zobowiązani do uzupełnienia wzorca umowy, a następnie jego podpisania. W tym celu niezbędne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego zaufanym podpisem ePUAP