Spółka stażowa

 

Spółka stażowa to podmiot gospodarczy, który prowadził już niegdyś pod sobą działalność.
Wielu osobom zakup używanej spółki może wydawać się wręcz absurdalny. Jednostka taka jest bowiem obciążona decyzjami poprzedniego właściciela, gdyż każda jej działalność została zarejestrowana jako historia gospodarcza, której nie da się po prostu wyzerować. Daną spółkę przejmujemy więc ze wszystkimi jej zadłużeniami, a także renomą, jaką cieszy się na rynku biznesowym.
Mając na uwadze powyżej przedstawione fakty należy zdać sobie sprawę, że zakup spółki stażowej może znacznie zagrozić naszej działalności.

Zakup spółki stażowej wiąże się jednak z wieloma korzyściami. Podmiot, który istnieje na rynku pewien okres czasu budzi znacznie większe zaufanie wśród potencjalnych nabywców oraz partnerów biznesowych.
To także bardziej wiarygodna jednostka dla instytucji finansowania, a więc posiada większe szanse na pozyskanie dotacji unijnych oraz zapomóg państwowych.
Czynniki te pozwalają odnieść sukces w bardzo krótkim czasie, znacząco wybijając naszą działalność spośród konkurencji oraz budując jego silną pozycje na rynku.