Spółka z o.o. – co to za forma prawna?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie spółka z o.o. lub sp. z o.o. to samodzielny podmiot posiadający osobowość prawną. Spółka z o.o. jest najczęściej występującą formą spółki kapitałowej i drugą najczęściej zakładaną formą prawną firmy w Polsce (pierwsza na liście jest jednoosobowa działalność gospodarcza).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową działającą w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Spółka z o.o. działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Zakładając spółkę z o.o. należy pamiętać o konieczności pokrycia kapitału zakładowego (wkładami pieniężnymi lub aportem), którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych. Do pokrycia kapitału zakładowego zobowiązani są wspólnicy spółki. Prowadząc działalność gospodarczą w tej formie obowiązkowe jest korzystnie z pełnej księgowości.

Dla kogo spółka z o.o. jest korzystną formą?

Na wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decydują się w większości przedsiębiorcy, którzy planują przedsięwzięcia w szerszym rozmiarze lub takie, które wiążą się z wysokim ryzykiem. Konstrukcja spółki z o.o. pozwala na prowadzenie firmy bez obaw, ponieważ za długi firmy odpowiada spółka, nie jej wspólnicy (choć zdarzają się przypadki, w których zarząd spółki z o.o. odpowiada za jej zobowiązania).

Spółkę z o.o. może założyć jedna lub wiele osób fizycznych lub prawnych, czyli np. inne spółki. Wyjątek stanowi jedynie przepis mówiący o tym, że jednoosobowa spółka z o.o. nie może być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z o.o. – ograniczenie to odnosi się do momentu tworzenia spółki o.o.