Spółka z o.o. – warunki jej powstania

Aby spółka z o.o. mogła powstać musi zostać spełnionych kilka warunków. Oto trzy najważniejsze, bez których powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest możliwe.

Umowa spółki z o.o.

Sporządzenie umowy spółki z o.o. jest pierwszym faktem zaświadczającym o powstaniu tej spółki. Ponieważ jest to tak ważny dokument, obowiązkowo musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Aby tak się stało, zakładający spółkę z o.o. przedsiębiorcy muszą udać się do notariusza.

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Kolejnym niezbędnym elementem do powstania spółki z o.o. jest zebranie wymaganego kapitału podstawowego. Kodeks Spółek Handlowych stanowi, że kapitał podstawowy w przypadku spółki z o.o. nie może być mniejszy niż 5 000 złotych. Jego zebranie przed rozpoczęciem rejestracji w trybie tradycyjnym jest konieczne w całości. Korzystając natomiast z możliwości rejestracji spółki z o.o. online, można ten kapitał zebrać w trakcie 7 dni od złożenia dokumentacji w KRS.

Rejestracja spółki z o.o. w KRS

Rejestracja w KRS jest niezbędna do powstania spółki z o.o., tak samo jak rejestracja każdego innego przedsiębiorstwa. W tym celu do KRS składa się wniosek o rejestrację spółki z o.o. wraz z załącznikami do wniosku oraz załącznikami, stwierdzającymi powołanie zarządu, zebranie kapitału itd.

 

ZOBACZ: „Spółka z o. o. – najważniejsze zasady prowadzenia