aport spółki

Aport w spółce

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek pokrycia kapitału zakładowego spółki wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. Art. 158. § 1. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Wkład niepieniężny Wkładem niepieniężnym określane jest świadczenie wnoszone przez wspólnika w zamian za obejmowane udziały w spółce. Tego rodz...
Czytaj więcej