odpowiedzialność spółki jawnej

Długi spółki jawnej, czy można pozwać wspólników?

Charakterystyka spółki jawnej jasno określa, że za jej zobowiązania odpowiedzialność ponoszą wspólnicy solidarnie całym swoim majątkiem w sposób nieograniczony. Wierzyciel może jednak przeprowadzić egzekucję z prywatnego mienia wspólników jedynie, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. W przypadku gdy wierzyciel obawia się, iż wspólnik ucieknie z majątkiem, wówczas powinien złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia. W sytuacji gdy zapadnie wyrok przeciwko spółce istnieje możliwość jednoczesnego nadania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi. Sytuacja taka może mieć mie...
Czytaj więcej