organy spółki z o.o.

Organy w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. W spółce z o.o. wyróżniamy trzy rodzaje organów: - organ uchwałodawczy - zgromadzenie wspólników, - organ wykonawczy - zarząd spółki, - organy nadzorczo-kontrolne- rada nadzorcza i komisja rewizyjna. Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą w spółce. Do ich zadań należy: - podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych spółki, -...
Czytaj więcej

Spółka z o.o. – najważniejsze zasady prowadzenia

Spółka z o.o. jak pisaliśmy w poprzednim artykule to dosyć korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej. W kolejnym naszym wpisie na blogu zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zasadach prowadzenia spółki z o.o. Spółka z o.o. powinna zostać zarejestrowana w KRS, poprzez co zyska osobowość prawną. To skutkuje tym, że jako osoba prawna musi prowadzić pełną księgowość oraz opłacać podatek od osób prawnych. Nie jest to zbytnio korzystne dla firmy, jednak trzeba pamiętać o tym, jaką możliwość daje ta forma. Mowa tu o ograniczonej odpowiedzialności. Jak są jeszcze obowiązki zw...
Czytaj więcej