rada nadzorcza

Organy w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. W spółce z o.o. wyróżniamy trzy rodzaje organów: - organ uchwałodawczy - zgromadzenie wspólników, - organ wykonawczy - zarząd spółki, - organy nadzorczo-kontrolne- rada nadzorcza i komisja rewizyjna. Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą w spółce. Do ich zadań należy: - podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych spółki, -...
Czytaj więcej