spółka cywilna

Spółka cywilna

Spółka cywilna to spółka oparta na przepisach Kodeksu Cywilnego. Co ją charakteryzuje? 1) Zakładana jest w celu prowadzenia działalności gospodarczej w mniejszym rozmiarze. Jest po prostu umową co najmniej dwóch wspólników, poprzez którą zobowiązują się oni do wspólnego działania w określonym celu. 2) Umowa spółki musi być ujęta w formie pisemnej i może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. 3) Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. 4) Spółka nie posiada osobowości prawnej. 5) Z racji tego, że w obrocie gospodarczym występują wspólnicy, ( a nie spó...
Czytaj więcej

Rodzaje spółek

Rodzaje spółek i ich krótka charakterystyka: 1.SPÓŁKI CYWILNE -spółka cywilna: wspólnicy: nie więcej niż 3, osoby prawne i fizyczne odpowiedzialność za zobowiązania: solidarna wszystkich wspólników nieograniczonym majątkiem 2.SPÓŁKI OSOBOWE -spółka jawna: wspólnicy: osoby fizyczne i prawne kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność za zobowiązania: nieograniczona wszystkich wspólników -spółka partnerska: wspólnicy: wykonawcy wolnych zawodów kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność za zobowiązania: wspólnicy odpowiadają za własne czyny, nie są odpowiedzialni za działalność partne...
Czytaj więcej