spółka jawna

Długi spółki jawnej, czy można pozwać wspólników?

Charakterystyka spółki jawnej jasno określa, że za jej zobowiązania odpowiedzialność ponoszą wspólnicy solidarnie całym swoim majątkiem w sposób nieograniczony. Wierzyciel może jednak przeprowadzić egzekucję z prywatnego mienia wspólników jedynie, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. W przypadku gdy wierzyciel obawia się, iż wspólnik ucieknie z majątkiem, wówczas powinien złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia. W sytuacji gdy zapadnie wyrok przeciwko spółce istnieje możliwość jednoczesnego nadania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi. Sytuacja taka może mieć mie...
Czytaj więcej

Spółka jawna

Spółka jawna jest spółką osobową, nieposiadającą osobowości prawnej lecz ma zdolność prawną. Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Majątek spółki stanowią wkłady wniesione przez wspólników oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. W spółce jawnej wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność każdego ze wspólników ma charakter subsydiarny. Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Celem wspólników jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie wybranej działalności. Spółka jawna może powstać w 3 ...
Czytaj więcej

Rodzaje spółek

Rodzaje spółek i ich krótka charakterystyka: 1.SPÓŁKI CYWILNE -spółka cywilna: wspólnicy: nie więcej niż 3, osoby prawne i fizyczne odpowiedzialność za zobowiązania: solidarna wszystkich wspólników nieograniczonym majątkiem 2.SPÓŁKI OSOBOWE -spółka jawna: wspólnicy: osoby fizyczne i prawne kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność za zobowiązania: nieograniczona wszystkich wspólników -spółka partnerska: wspólnicy: wykonawcy wolnych zawodów kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność za zobowiązania: wspólnicy odpowiadają za własne czyny, nie są odpowiedzialni za działalność partne...
Czytaj więcej