spółka komandytowa

Suma komandytowa

Suma komandytowa to kwota określająca wysokość, do której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. Według przepisów prawnych stosowanych w Polsce suma musi być wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej. Nie ma jasno określonej wysokości sumy komandytowej, ale powinna ona zostać określona w umowie spółki zawieranej przez wspólników. Warto pamiętać o tym, że wpis sumy komandytowej do rejestru przedsiębiorców ma charakter konstytutywny. Chodzi tutaj o to, że wobec wierzycieli spółki komandytowej, których wierzytelności powstały przed wpisaniem n...
Czytaj więcej

Spółka komandytowa przez Internet

Niemal każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, iż istnieje możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Rejestracja taka trwa zaledwie jeden dzień i ogranicza większość formalności ewidencyjnych. E-rejestracja bardzo często stanowi jeden z głównych aspektów wyboru danego podmiotu. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, z tego iż od kilku lat dodatkowo istnieje możliwość wirtualnej rejestracji spółki komandytowej. Aby zawrzeć umowę spółki komandytowej należy wypełnić odpowiedni formularz w systemie teleinformatycznym. W tym celu niezbędne jest założe...
Czytaj więcej

Rodzaje spółek

Rodzaje spółek i ich krótka charakterystyka: 1.SPÓŁKI CYWILNE -spółka cywilna: wspólnicy: nie więcej niż 3, osoby prawne i fizyczne odpowiedzialność za zobowiązania: solidarna wszystkich wspólników nieograniczonym majątkiem 2.SPÓŁKI OSOBOWE -spółka jawna: wspólnicy: osoby fizyczne i prawne kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność za zobowiązania: nieograniczona wszystkich wspólników -spółka partnerska: wspólnicy: wykonawcy wolnych zawodów kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność za zobowiązania: wspólnicy odpowiadają za własne czyny, nie są odpowiedzialni za działalność partne...
Czytaj więcej