spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna należy do grona spółek osobowych, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Odpowiedzialność w tego rodzaju spółce spada na jednego wspólnika. Komplementariusz to wspólnik aktywny, którego zadaniem jest reprezentacja spółki na zewnątrz. Odpowiada za zobowiązania w sposób nieograniczony. Akcjonariusz jest wspólnikiem pasywnym, który ma możliwość reprezentacji spółki wyłącznie w roli pełnomocnika. Spółka komandytowo-akcyjna nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną. Spółka ma możliwość nabywania we własnym imieniu praw. ...
Czytaj więcej

Rodzaje spółek

Rodzaje spółek i ich krótka charakterystyka: 1.SPÓŁKI CYWILNE -spółka cywilna: wspólnicy: nie więcej niż 3, osoby prawne i fizyczne odpowiedzialność za zobowiązania: solidarna wszystkich wspólników nieograniczonym majątkiem 2.SPÓŁKI OSOBOWE -spółka jawna: wspólnicy: osoby fizyczne i prawne kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność za zobowiązania: nieograniczona wszystkich wspólników -spółka partnerska: wspólnicy: wykonawcy wolnych zawodów kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność za zobowiązania: wspólnicy odpowiadają za własne czyny, nie są odpowiedzialni za działalność partne...
Czytaj więcej