spółka z o.o.

Członkowie zarządu w spółce z o.o.

Wiele osób uważa, że członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być każdy, tymczasem istnieje grupa osób, która nie posiadają prawa do piastowania danej funkcji. Aby zostać zostać członkiem zarządu musisz: -posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a więc mieć ukończone 18 lat (wyjątek stanowi otrzymanie zgody na ślub w wieku 16 lat) -być niekaralny przez ostatnie 5 lat za przestępstwa wyliczone w przepisach (rozdział XXXII-XXXVII Kodeksu karnego) -być uprawniony przez sąd do piastowania określonego stanowiska, oznacza to, że nie możesz posiadać sądowego zaka...
Czytaj więcej

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 1 miesiąc oraz nie dłuższy niż 24 miesiące. Przepisy określające możliwość zawieszenia działalności spółki z o.o. znajdują się w Kodeksie spółek handlowych. Przedsiębiorca może zawiesić spółkę z o.o. tylko wtedy gdy nie zatrudnia żadnych pracowników, w oparciu o umowę o pracę. Zawieszenie działalności pozwala przedsiębiorcom na przerwę w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w składaniu deklaracji i wpłacani...
Czytaj więcej

Obowiązki majątkowe wspólnika spółki z o.o.

Wiadomości dotyczące zakładania oraz prowadzenia firmy! **** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej rejestrowaną formą spółki. Jej wspólnicy zobowiązani są do wypełniania obowiązków z tytułu posiadania udziałów spółki. W wyniku wykonania obowiązku majątkowego dochodzi do bezpośrednich przesunięć majątkowych między wspólnikiem a spółką. Do obowiązków należą: Obowiązek wniesienia wkładów – każdy wspólnik ma obowiązek wniesienia określonej wartości wkładów przewidzianej w umowie spółki Obowiązek dokonywania świadczeń niepieniężnych - Wspólnik może zostać obciążony tym obo...
Czytaj więcej

Organy w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. W spółce z o.o. wyróżniamy trzy rodzaje organów: - organ uchwałodawczy - zgromadzenie wspólników, - organ wykonawczy - zarząd spółki, - organy nadzorczo-kontrolne- rada nadzorcza i komisja rewizyjna. Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą w spółce. Do ich zadań należy: - podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych spółki, -...
Czytaj więcej

Aport w spółce

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek pokrycia kapitału zakładowego spółki wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. Art. 158. § 1. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Wkład niepieniężny Wkładem niepieniężnym określane jest świadczenie wnoszone przez wspólnika w zamian za obejmowane udziały w spółce. Tego rodz...
Czytaj więcej

Dlaczego właśnie spółka z o.o.?

Aktualnie najpopularniejszą formą prowadzenia firmy są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Skąd jednak tak wielkie zainteresowanie tymi podmiotami? Bezpośredni wpływ miało na to obniżenie kapitału zakładowego z 50 000 zł do zaledwie 5 000 zł. Jeżeli w życie wejdzie projekt rządu, zakładający kolejne obniżki aż do symbolicznej złotówki, wówczas możemy spodziewać się następnej fali zainteresowanych tym właśnie podmiotem. Dodatkowym atutem spółki z o.o. zachęcającym do jej otworzenia jest prosta i szybka rejestracja, którą wykonać można online. Wirtualna rejestracja pozwala nabyć spółk...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością, która bezustannie wzrasta. Trudno się temu dziwić. Podmiot ten przede wszystkim znacznie ogranicza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Dlatego też nie muszą oni obawiać się o własny majątek w razie jej zadłużenia. Ogromny wpływ na wzrost zainteresowania tym podmiotem stało się obniżenie kapitału zakładowego z 50 do zaledwie 5 tysięcy złotych. Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. niestety jest problematyczna i może trwać nawet miesiąc. Zakup gotowej spółki oczywiście pozwala pominąć wszel...
Czytaj więcej

Spółka z o.o., czy jednoosobowa działalność gospodarcza?

Wielu przedsiębiorców decyduje się poprowadzić swoją firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Trudno się temu dziwić, gdyż jej rejestrację można przeprowadzić łatwo i szybko za pomocą wyspecjalizowanej platformy zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a minimalny kapitał został obniżony z 50 000 zł jedynie do 5 000 zł. Jeśli w życie wejdą nowe przepisy redukujące kapitał zakładowy do 1 zł, wówczas możemy spodziewać się kolejnej ogromnej fali rejestracji tych podmiotów. To głównie z przyczyn finansowych osoby rozpoczynające działalność gospodarczą najczęściej wy...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki z o.o.

Decydując się na założenie firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest dokonanie jej rejestracji. Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. wiąże się z obowiązkiem wypełnienia masy wniosków, deklaracji i formularzy, a następnie złożenia ich do odpowiednich instytucji i urzędów. Polskie realia ubogacają ten proces w bardzo długie kolejki urzędowe oraz nierzadko w niemiłą i niepomocną obsługę. Aktualnie istnieje możliwość uniknięcia tych nieprzyjemności. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości została zamieszczona specjalna platforma, umożliwiająca zarejestrowanie spó...
Czytaj więcej

Usługa rejestracyjna dla spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o. to konieczność, by można było w legalny sposób prowadzić działalność gospodarczą. Niestety procedura ta jest często dosyć skomplikowana i czasochłonna. Dlatego coraz więcej przedsiębiorców, wybierających tą formę decyduje się na jednego z rozwiązań, pozwalających ominąć przeprowadzenie samodzielnej rejestracji. Jednym z sposobem na łatwiejsze zakładanie spółki z o.o. jest skorzystanie z usług rejestracyjnych dla spółek z o.o. Korzyścią wynikającą z tego rozwiązania jest fachowa pomoc, doświadczonych specjalistów od zakładania działalności gospodarczej. Gwarantuje t...
Czytaj więcej