spółka

Statut spółki

Akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. WAŻNE: Pojęcia "statut" nie należy mylić z pojęciem "status", które dotyczy zupełnie czegoś innego (sytuacji prawnej danego podmiotu). W prawie prywatnym statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej. Prawo wymaga, by statut miały fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, partie polityczne, stowarzyszenia, związki zawodowe, instyt...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością, która bezustannie wzrasta. Trudno się temu dziwić. Podmiot ten przede wszystkim znacznie ogranicza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Dlatego też nie muszą oni obawiać się o własny majątek w razie jej zadłużenia. Ogromny wpływ na wzrost zainteresowania tym podmiotem stało się obniżenie kapitału zakładowego z 50 do zaledwie 5 tysięcy złotych. Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. niestety jest problematyczna i może trwać nawet miesiąc. Zakup gotowej spółki oczywiście pozwala pominąć wszel...
Czytaj więcej