spółka

Suma komandytowa

Suma komandytowa to kwota określająca wysokość, do której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. Według przepisów prawnych stosowanych w Polsce suma musi być wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej. Nie ma jasno określonej wysokości sumy komandytowej, ale powinna ona zostać określona w umowie spółki zawieranej przez wspólników. Warto pamiętać o tym, że wpis sumy komandytowej do rejestru przedsiębiorców ma charakter konstytutywny. Chodzi tutaj o to, że wobec wierzycieli spółki komandytowej, których wierzytelności powstały przed wpisaniem n...
Czytaj więcej

Opłata za oświadczenia dla cudzoziemców

W planach jest wprowadzenie opłaty za rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w kwocie 30 zł. Obecnie oświadczenia są bezpłatne. Po wprowadzeniu zmian zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie na czas nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym. Zmiany głównie dotyczą cudzoziemców zamieszkujących: Armenię Gruzję Białoruś Mołdawię Rosję Ukrainę. Po wprowadzeniu zmian oświadczenia rejestrowane będą w starostwie, a opłata będzie pokrywać koszt pracy pracowników samorządowych i zracjonalizować liczbę składanych przez pracodawców wniosków. Nadal b...
Czytaj więcej

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Wiele osób decydując się na otworzenie własnej firmy postanawia poprowadzić ją w formie spółki -> rodzaje spółek. Decyzja ta czasem jest w pełni uzasadniona, jednakże zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy robią to wyłącznie dla prestiżu oraz tytułu prezesa. Prowadzenie spółki wiąże się jednak z wieloma niedogodnościami, które można skutecznie ominąć zakładając jednoosobową działalność gospodarczą. Po pierwsze, rejestracja takiej jednostki do CEIDG jest bardzo prosta i całkowicie darmowa. Jej podatnikiem jest sam przedsiębiorca, a więc nie istnieje ryzyko pojawienia się podwó...
Czytaj więcej

Statut spółki

Akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. WAŻNE: Pojęcia "statut" nie należy mylić z pojęciem "status", które dotyczy zupełnie czegoś innego (sytuacji prawnej danego podmiotu). W prawie prywatnym statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej. Prawo wymaga, by statut miały fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, partie polityczne, stowarzyszenia, związki zawodowe, instyt...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością, która bezustannie wzrasta. Trudno się temu dziwić. Podmiot ten przede wszystkim znacznie ogranicza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Dlatego też nie muszą oni obawiać się o własny majątek w razie jej zadłużenia. Ogromny wpływ na wzrost zainteresowania tym podmiotem stało się obniżenie kapitału zakładowego z 50 do zaledwie 5 tysięcy złotych. Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. niestety jest problematyczna i może trwać nawet miesiąc. Zakup gotowej spółki oczywiście pozwala pominąć wszel...
Czytaj więcej