spółki kapitałowe

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawa z 15 września 2000 roku, zastąpił on wcześniej obowiązujący Kodeks handlowych, który zawierał także przepisy dotyczące czynności handlowych. Obecnie obowiązujący Kodeks nie zawiera tych przepisów. Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych. Kodeks ten nie reguluje działalności spółek cywilnych, które podlegają przepisom Kodeksu cywilnego. Spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną ...
Czytaj więcej

Rodzaje spółek

Rodzaje spółek i ich krótka charakterystyka: 1.SPÓŁKI CYWILNE -spółka cywilna: wspólnicy: nie więcej niż 3, osoby prawne i fizyczne odpowiedzialność za zobowiązania: solidarna wszystkich wspólników nieograniczonym majątkiem 2.SPÓŁKI OSOBOWE -spółka jawna: wspólnicy: osoby fizyczne i prawne kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność za zobowiązania: nieograniczona wszystkich wspólników -spółka partnerska: wspólnicy: wykonawcy wolnych zawodów kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność za zobowiązania: wspólnicy odpowiadają za własne czyny, nie są odpowiedzialni za działalność partne...
Czytaj więcej