zakładanie spółek

Obowiązki majątkowe wspólnika spółki z o.o.

Wiadomości dotyczące zakładania oraz prowadzenia firmy! **** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej rejestrowaną formą spółki. Jej wspólnicy zobowiązani są do wypełniania obowiązków z tytułu posiadania udziałów spółki. W wyniku wykonania obowiązku majątkowego dochodzi do bezpośrednich przesunięć majątkowych między wspólnikiem a spółką. Do obowiązków należą: Obowiązek wniesienia wkładów – każdy wspólnik ma obowiązek wniesienia określonej wartości wkładów przewidzianej w umowie spółki Obowiązek dokonywania świadczeń niepieniężnych - Wspólnik może zostać obciążony tym obo...
Czytaj więcej

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna należy do grona spółek osobowych, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Odpowiedzialność w tego rodzaju spółce spada na jednego wspólnika. Komplementariusz to wspólnik aktywny, którego zadaniem jest reprezentacja spółki na zewnątrz. Odpowiada za zobowiązania w sposób nieograniczony. Akcjonariusz jest wspólnikiem pasywnym, który ma możliwość reprezentacji spółki wyłącznie w roli pełnomocnika. Spółka komandytowo-akcyjna nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną. Spółka ma możliwość nabywania we własnym imieniu praw. ...
Czytaj więcej

O Krajowym Rejestrze Sądowym

Najważniejszy etap zakładania spółki handlowej to rejestracja w Krajowy Rejestr Sądowym. Czym jest ten rejestr? KRS jest rejestrem prowadzonym przez wybrane sądy rejestrowe i Ministerstwo Sprawiedliwości, działającym od 1 stycznia 2015 roku,  na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.   KRS składa się z 3 odrębnych rejestrów: 1.Rejestru Przedsiębiorców - rejestrowane są w nim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki partnerskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, o...
Czytaj więcej