Zanim założysz firmę – analiza Lean Canvas!

Masz świetny pomysł na biznes jednak nie jesteś pewien, czy jego realizacja przyniesie Ci upragniony sukces?
Podstawą każdej działalności jest biznesplan. Pomaga on przewidzieć szanse danego przedsięwzięcia. Jest też konieczny jeżeli pragniemy wesprzeć się środkami finansowymi od banku bądź instytucji unijnych.
Jego wykonanie jest niestety czasochłonne i problematyczne, dlatego też zanim zaczniesz opracowywać go samodzielnie bądź przekażesz to zadanie specjalistom, warto poświęcić pół godziny na wstępną analizę swojego pomysłu, pozwalającą określić opłacalność działalności, którą pragniemy założyć.
Narzędziem, którym się w tym celu posłużymy jest analiza Lean Canvas. Opiera się ona na kilku punktach, których rozwinięcie przedstawi nam potencjał naszego pomysłu.
1.Problem
Należy podać trzy główne problemy, które udało nam się zaobserwować np. problematyka zdobycia jakiegoś surowca, kosztowna eksploatacja itd.
2.Grupa docelowa
Określenie grupy odbiorców do których chcemy dotrzeć i którym pragniemy sprzedać nasze produkty bądź usługi.
3.Wartość Twojego Pomysłu
Podkreślenie czym nasza usługa bądź produkt różni się od pozostałych, dlaczego jest wyjątkowa i warta uwagi.
4.Rozwiązanie problemów
Przykłady działań, które rozstrzygną problemy zawarte w punkcie 1.
5.Ścieżki dotarcia do klientów
Są to sposoby, jakimi należałoby dotrzeć do naszych klientów np. media społecznościowe, stoiska w galeriach handlowych, itd.
6.Ścieżki przychodu
Potocznie będą to jego źródła oraz oszacowanie jego wielkości.
7.Struktura Kosztów
Określenie kosztów stałych i zmiennych, wyliczenie ile kosztować nas będzie pozyskanie pojedynczego klienta, koszty dystrybucji, zatrudnienia itd.