Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 1 miesiąc oraz nie dłuższy niż 24 miesiące.

Przepisy określające możliwość zawieszenia działalności spółki z o.o. znajdują się w Kodeksie spółek handlowych.

Przedsiębiorca może zawiesić spółkę z o.o. tylko wtedy gdy nie zatrudnia żadnych pracowników, w oparciu o umowę o pracę. Zawieszenie działalności pozwala przedsiębiorcom na przerwę w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w składaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek.

Podczas trwania zawieszenia działalności spółki z o.o. przedsiębiorcy posiadają prawa i obowiązki, które muszą wypełniać:

  • prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów,
  • obowiązek wykonywania obowiązków określonych w przepisach,
  • prawo do przyjmowania należności,
  • obowiązek regulowania zobowiązań,
  • prawo do zbywania środków trwałych i wyposażenia firmy,
  • obowiązek uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych, sądowych i podatkowych.